22/7

22/7 – Shampoo​ no Nioi ga Shita (2nd Single)

The post 22/7 – Shampoo​ no Nioi ga Shita (2nd Single) appeared first on Hikarinoakariost.

22/7 – Boku wa Sonzaishiteinakatta (1st Single)

The post 22/7 – Boku wa Sonzaishiteinakatta (1st Single) appeared first on Hikarinoakariost.