Gin no Guardian

TV Anime: Gin no Guardian Original Soundtrack

The post TV Anime: Gin no Guardian Original Soundtrack appeared first on Hikarinoakariost.

Classmate – Kimi Kimi Kimi (Single) Gin no Guardian S2 ED

The post Classmate – Kimi Kimi Kimi (Single) Gin no Guardian S2 ED appeared first on Hikarinoakariost.

Rin Akatsuki – Mamori Tsunagu (Single) Gin no Guardian OP

The post Rin Akatsuki – Mamori Tsunagu (Single) Gin no Guardian OP appeared first on Hikarinoakariost.