SQ (SolidS&QUELL) “X Lied” vol.1 Shiki & Shu

SolidS | QUELL | Takuya Eguchi | Shunsuke Takeuchi

ALIVE SOARA Unit Song Series “Wonder Wand”

ALIVE Series | Toshiyuki Toyonaga | Yuuki Ono | Chiharu Sawashiro etc

ACTORS Deluxe Delight Edition

ACTORS Series | Tetsuya Kakihara | Toshiyuki Toyonaga | Subaru Kimura | Yuichirou Umehara etc

Dear Vocalist The Best Rock Out!!! RE-O-DO, Ciel, YOU

Dear Vocalist | KENN | Toshiki Masuda | Natsuki Hanae | Ryohei Kimura

Dear Vocalist The Best Rock Out!!! Judah, A’, Momochi

Dear Vocalist | KENN | Ryohei Kimura | Toshiyuki Toyonaga | Soma Saito

Dear Vocalist Riot Entry No.6 Ciel

Dear Vocalist Riot Series | KENN

Dear Vocalist Riot Entry No.5 YOU

Dear Vocalist Riot Series | Natsuki Hanae

FORBIDDEN STAR BLACK VERRY 2nd

FORBIDDEN STAR | Toshiyuki Toyonaga | Yuma Uchida | Nojima Kenji etc

ALIVE “X Lied” vol.1 Sora & Koki

ALIVE Series | Toshiyuki Toyonaga | Shunichi Toki

Yume Okoku to Nemureru 100 Series Vol.3

Yume Okoku to Nemureru 100 | Daiki Yamashita | Tetsuya Kakihara | Yoshitsugu Matsuoka etc