Tenshi no 3P!

Tenshi no 3P! Bonus Special CD 3

The post Tenshi no 3P! Bonus Special CD 3 appeared first on Hikarinoakariost.

Tenshi no 3P! Sound Of Three Angels♪

The post Tenshi no 3P! Sound Of Three Angels♪ appeared first on Hikarinoakariost.

Tenshi no 3P! Special CD 2 (Character Song)

The post Tenshi no 3P! Special CD 2 (Character Song) appeared first on Hikarinoakariost.

Tenshi no 3P! Special CD 1 (Character Song)

The post Tenshi no 3P! Special CD 1 (Character Song) appeared first on Hikarinoakariost.

Three Angels Complete Album♪

The post Three Angels Complete Album♪ appeared first on Hikarinoakariost.

Baby’s breath – Kusabi (Single) Tenshi no 3P ED

The post Baby’s breath – Kusabi (Single) Tenshi no 3P ED appeared first on Hikarinoakariost.

Habataki no Birthday / Baby’s breath (Single) Tenshi no 3P! OP

The post Habataki no Birthday / Baby’s breath (Single) Tenshi no 3P! OP appeared first on Hikarinoakariost.