Utaite

Shoose – Shoose Case (2nd Album)

The post Shoose – Shoose Case (2nd Album) appeared first on Hikarinoakariost.

Kikuohana (Kikuo&Hanatan) – Dai Ni Maku (2nd Album)

The post Kikuohana (Kikuo&Hanatan) – Dai Ni Maku (2nd Album) appeared first on Hikarinoakariost.

PolyphonicBranch – Tamashi no utsuwa kokoro no arika (Album)

The post PolyphonicBranch – Tamashi no utsuwa kokoro no arika (Album) appeared first on Hikarinoakariost.

Wolpis Kater – Wolpis Sha no Teikyou de Okurishimashita. (2nd Album)

Au – PEROLIST (Mini Album)

Ika-san – Yume Utsutsu Time Travel (3rd Album)

urashimasakatasen – CRUISE TICKET (Album)