Cypress Ueno to Robert Yoshino ft. Sky-Hi – Merigo / Gurazeni OP