Goose house – Bokura dakeno Toshindai (Single) [Phrase #14]