Sangatsu no Lion

Sangatsu no Lion 2nd Series Original Soundtrack 1

The post Sangatsu no Lion 2nd Series Original Soundtrack 1 appeared first on Hikarinoakariost.

UNISON SQUARE GARDEN – Haru ga Kite Bokura (Single) Sangatsu no Lion 2 OP2

The post UNISON SQUARE GARDEN – Haru ga Kite Bokura (Single) Sangatsu no Lion 2 OP2 appeared first on Hikarinoakariost.

YUKI – Flag wo Tatero (Single) Sangatsu no Lion 2 OP

The post YUKI – Flag wo Tatero (Single) Sangatsu no Lion 2 OP appeared first on Hikarinoakariost.

Brian the Sun – Cafuné (Single) Sangatsu no Lion 2 ED

The post Brian the Sun – Cafuné (Single) Sangatsu no Lion 2 ED appeared first on Hikarinoakariost.

Sangatsu no Lion Original Soundtrack 4

The post Sangatsu no Lion Original Soundtrack 4 appeared first on Hikarinoakariost.

Sangatsu no Lion Original Soundtrack 3

The post Sangatsu no Lion Original Soundtrack 3 appeared first on Hikarinoakariost.

Sangatsu no Lion Original Soundtrack 2

The post Sangatsu no Lion Original Soundtrack 2 appeared first on Hikarinoakariost.

Sakura Fujiwara – Someday / Haru no Uta (Single)

Live Action: Sangatsu no Lion Original Soundtrack / Yugo Kanno